بازدید: 5601

 

عملیات سکوریت شیشه

 

در این عملیات شیشه تا حدود 700 درجه سانتی گراد حرارت داده و بعد به طور ناگهانی

تحت شرایط خاص و کنترل شده ای سرد می شود. این کار مقاومت شیشه را در برابر

ضربه و شوکهای حرارتی 5 تا 7 برابر افزایش می دهد. این شیشه ها در صورت شکستن

به ذرات ریز و مکعب شکل تقسیم می گردد که آسیب رسان نیستند.

 

برخی از نمونه کارهای اجرا شده