بازدید: 9446

 

عملیات خم کردن شیشه

این شیشه ها با استفاده از کوره های مخصوص بدون کوچکترین موجی خم می شود

و در جاهای مختلف از جمله در نمای ساختمان، فضاهای داخلی ساختمان استفاده می شود.

 

 

 

 نمونه کارهای اجرا شده