بازدید: 7003

 

عملیات دو یا چند جداره کردن شیشه

 

این شیشه ها عموما دو یا بعضا سه لایه می باشند که  با استفاده از جداسازهای آلومینیومی که درون آن

مواد رطوبت گیر شارژ می شود  و نیز دو نوع چسب ویژه و با استفاده از هوای بین و یا جایگزینی هوا با

گازهای دیگرجهت استفاده به عنوان شیشه های ساختمانی به جهت جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان

تا حدود یک دهم حالت عادی و کاهش آلودگی صوتی محیط استفاده می شود.

 

نمونه کارهای شیشه دوجداره