بازدید: 5816

 

عملیات تراش راسته

 

دستگاه تراش راسته (MAX 80)

 

جهت انجام عملیات تراش بر روی شیشه و اینه به عرض 7 الی50 میلی متر با بالاترین دقت و کیفیت

 

نمونه کارهای اجرا شده