بازدید: 6201

 

عملیات تراش فرم

 

دستگاه تراش فرمSB10  

 

توانایی تراش بر روی لبه شیشه فرم دار از 3 الی 25 میلی متر با بالاترین دقت و کیفیت

 

نمونه کارهای اجرا شده