بازدید: 3830

سند بلاست

 

در این روش با استفاده پاشش ذرات سلیس (ماسه) به وسیله کمپرسور به شیشه

باعث سایش سطح شیشه و مات شدن شیشه شده. در نتیجه با استفاده از

قسمت هایی که مات شده و یا قسمت های شفاف می توان طرح های خاص

مورد نیاز را پیاده نمود

 

برخی از نمونه کارهای سند بلاست شده